เที่ยวเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะใน 1 วัน
(ออกเดินทางจาก หรือ เดินทางถึง ทากายามะ)

แนะนำเส้นทางการเดินท่องเที่ยวจากทาเตยามะไปโอกิซาวะ
(ทากายามะ ⇒ โทยามะ ⇒ เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ ⇒ โอกิซาวะ ⇒ ทากายามะ)

นั่งรถบัสด่วนจากทากายามะไปโทยามะและเพลิดเพลินไปกับเส้นทางแอลป์ จากนั้นกลับจากโอกิซาวะไปทากายามะโดยรถบัสด่วน

ระยะเวลา: ประมาณ 5 ชั่วโมง
ออกจากทากายามะ 8:20 / ถึงทากายามะ 19:35

ออกจากทากายามะ โนฮิบัส เซ็นเตอร์
จองที่นั่งรถบัสด่วนจากทากายามะไปโทยามะ
ถึงสถานีโทยามะ 10:40
(รถไฟในท้องถิ่นโทยามะ ชิโฮะ : ระยะเวลา 65 นาที)
สถานีทาเตยามะ
(ทาเตยามะเคเบิ้ลคาร์ : ระยะเวลา 7 นาที)
บิโจไดระ
(รถบัสทาเตยามะ โคเก็น : ระยะเวลา 50 นาที)
Murodo
(รถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์ทาเตยามะ : ระยะเวลา 10 นาที)
Daikanbo
(กระเช้าทาเตยามะ : ระยะเวลา 7 นาที)
ที่ราบคุโรเบะไดระ
(คุโรเบะเคเบิ้ลคาร์ : ระยะเวลา 5 นาที)
ทะเลสาบคุโรเบะ
(เดิน 15 นาที)
เขื่อนคุโรเบะ
(รถบัสไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น : ระยะเวลา 16 นาที)
เดินทางออกจากโอกิซาวะ 16:05 (รถบัสด่วน)
จองที่นั่งรถบัสด่วนจากโอกิซาวะไปทากายามะ
เดินทางถึงทากายามะ โนฮิบัส เซ็นเตอร์ 19:35

Photo
ไดกันโบ
Photo
ที่ราบคุโรเบะไดระ
Photo
ทะเลสาบคุโรเบะ
Photo
เขื่อนคุโรเบะ

จองที่นั่งรถบัสด่วนจากทากายามะไปโทยามะ

จองที่นั่งรถบัสด่วนจากโอกิซาวะไปทากายามะ

เส้นทางการเที่ยวบนเส้นทางแอลป์จากทางโอกิซาวะผ่านโทยามะ (ทากายามะ ⇒ โอกิซาวะ ⇒ เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ ⇒ โทยามะ ⇒ ทากายามะ)

นั่งรถบัสด่วนจากทากายามะไปโอกิซาวะและเพลิดเพลินไปกับเส้นทางแอลป์ จากนั้นกลับจากโทยามะไปทากายามะโดยรถบัสด่วน

ระยะเวลา: ประมาณ 6 ชั่วโมง
เดินทางออกจากทากายามะ 7:40 / เดินทางถึงทากายามะ 21:05

เดินทางออกจากทากายามะ โนฮิบัส เซ็นเตอร์ 7:40
จองที่นั่งรถบัสด่วนจากทากายามะไปโอกิซาวะ
ถึงโอกิซาวะ 11:10
(รถบัสไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น : ระยะเวลา 16 นาที)
เขื่อนคุโรเบะ
(เดิน 15 นาที)
ทะเลสาบคุโรเบะ
(คุโรเบะเคเบิ้ลคาร์ : ระยะเวลา 5 นาที)
ที่ราบคุโรเบะไดระ
(กระเช้าทาเตยามะ : 7 นาที)
คันไดโบ
(รถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์ทาเตยามะ : ระยะเวลา 10 นาที)
มูโรโด
(รถบัสทาเตยามะ โคเก็น : ระยะเวลา 20 นาที)
มิดากะฮาระ
(รถบัสทาเตยามะ โคเก็น : ระยะเวลา 30 นาที)
บิโจไดระ
(ทาเตยามะเคเบิ้ลคาร์ : ระยะเวลา 7 นาที)
สถานีทาเตยามะ
(รถไฟในท้องถิ่นโทยามะ ชิโฮะ 65 นาที)
เดินทางออกจากสถานีโทยามะ 18:55 (รถบัสด่วน)
จองที่นั่งรถบัสด่วนจากโทยามะไปทากายามะ
เดินทางถึงทากายามะ โนฮิบัส เซ็นเตอร์ 21:05

Photo
เขื่อนคุโรเบะ
Photo
ทะเลสาบคุโรเบะ
Photo
ที่ราบคุโรเบะไดระ
Photo
ไดกันโบ

จองที่นั่งรถบัสด่วนจากทากายามะไปโอกิซาวะ

จองที่นั่งรถบัสด่วนจากโทยามะไปทากายามะ


  • Banner
  • Banner