คู่มือการเดินทาง โตเกียว ⇔ ทากายามะ

จากโตเกียวไปทากายามะมีวิธีเดินทางมากมาย ทุกวิธีการเดินทางล้วนใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง
แต่เราขอแนะนำให้ท่านเดินทางโดยรถบัสด่วน เพราะรถบัสด่วนไม่ต้องเปลี่ยนรถหรือขนย้ายสัมภาระไปมาให้ลำบากหากต้องการใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า เราขอแนะนำเป็นรถบัสเที่ยวกลางคืน

รถบัสด่วน (แนะนำ : เป็นวิธีการไปทากายามะที่ถูกที่สุด)

ระยะเวลา:ประมาณ 5 ชั่วโมง 30นาที
ค่าโดยสาร (เที่ยวเดียว) : ผู้ใหญ่ 6,500 - 7,000 เยน, เด็ก 3,250 – 3,500 เยน


โดยชินกังเซ็น (ผ่านนาโกยะ)

ระยะเวลา : ประมาณ 4 ชั่วโมง 42 นาที
ค่าโดยสาร (เที่ยวเดียว) : 13,460 เยน

 • โตเกียว

  ชินกังเซ็น

 • นาโกยะ

  JR สายทากายามะ

 • ทากายามะ


โดยชินกังเซ็น (ผ่านนาโกยะ)(เป็นวิธีการเดินทางไปทากายามะที่เร็วที่สุด)

ระยะเวลา : ประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที
ค่าโดยสาร (เที่ยวเดียว) : 13,930 เยน

 • โตเกียว

  ชินกังเซ็น

 • นาโกยะ

  รถบัสด่วน

 • ทากายามะ


โดยชินกังเซ็น (ผ่านคานาซาวะ)

ระยะเวลา : ประมาณ 5 ชั่วโมง 15 นาที
ค่าโดยสาร (เที่ยวเดียว) : 17,520 เยน

 • โตเกียว

  ชินกังเซ็น

 • คานาซาวะ

  รถบัสด่วน

 • ทากายามะ


โดยชินกังเซ็น (ผ่านโทยามะ)

ระยะเวลา : ระยะเวลา : ประมาณ 4 ชั่วโมง 48 นาที
ค่าโดยสาร (เที่ยวเดียว) : 15,730 เยน

 • โตเกียว

  ชินกังเซ็น

 • โทยามะ

  รถบัสด่วน

 • ทากายามะ


โดยรถไฟด่วนพิเศษ

ระยะเวลา : ประมาณ 5 ชั่วโมง
ค่าโดยสาร (เที่ยวเดียว) : 9,746 เยน

 • โตเกียว

  รถไฟด่วนพิเศษอาซึสะ

 • มัตสึโมโตะ

  รถบัสด่วน

 • ทากายามะ


 • Banner