คู่มือการเดินทาง โตเกียว ⇔ มัตสึโมโตะ

ปราสาทมัตสึโมโตะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองมัตสึโมโตะ
ปราสาทมัตสึโมโตะเป็นปราสาทที่มีผนังปราสาทสีดำและสีขาวงดงาม จึงเรียกกันอีกชื่อว่าปราสาทอีกา ถือเป็นปราสาทที่เป็นที่นิยมที่สุดในหมู่ปราสาทของญี่ปุ่น

ท่านสามารถเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอื่น ๆ ได้ง่ายจากเมืองมัตสึโมโตะ ไม่ว่าจะคามิโคจิ โอคุฮิดะ ทากายามะ ฮาคุบะ หรือคิโซจิ
ท่านสามารถเดินทางจากโตเกียวไปมัตสึโมโตะได้โดยรถไฟและรถบัสด่วน
สามารถขึ้นรถบัสด่วนและรถไฟได้ที่ชินจูกุ สถานีศูนย์กลางในโตเกียว

เปรียบเทียบวิธีการเดินทางทั้ง 3 แบบ

การเดินทาง   รถบัสด่วน   รถไฟ
(JR สายชูโอ รถไฟด่วนพิเศษอาซึสะ)
รถไฟ (JR สายชูโอ รถไฟธรรมดา)
* มีเปลี่ยนรถ
ระยะเวลา ประมาณ 200 นาที ประมาณ 150 นาที ประมาณ 300 นาที
ราคา 3,800 เยน 6,620 เยน 4,070 เยน

จองรถบัสด่วนผ่านทางออนไลน์

ทางเลือกการเดินทาง รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
รถไฟด่วน
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน
ชินจูกุ (ออกเดินทาง) 6:05 7:00 7:05 7:30 7:55 8:00 8:55 9:00 9:55 10:00 10:55 11:00 11:30 11:55 12:00 12:55 13:00 13:55 14:00 14:55 15:00 15:25 15:55 16:00 16:25 16:55 17:00 17:25 17:30 17:55 18:00 18:25 18:55 19:00 19:25 19:55 20:00 20:25 21:00 21:05 21:45 22:25
มัตสึโมโตะ (ถึงจุดหมาย) 9:23 9:38 10:23 10:23 11:13 10:37 12:13 11:39 13:13 12:36 14:13 13:25 14:11 15:13 14:31 16:13 15:37 17:13 16:38 18:13 17:37 18:43 19:13 18:34 19:43 20:13 19:37 20:43 20:16 21:13 20:41 21:43 22:13 21:42 22:43 23:13 22:38 23:43 23:46 0:23 1:03 1:43

มัตสึโมโตะ⇒ ชินจูกุ

ทางเลือกการเดินทาง รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน รถไฟด่วน
(อาซึสะ)
รถบัสด่วน
มัตสึโมโตะ(ออกเดินทาง) 4:20 4:50 5:20 6:20 6:25 6:50 6:50 7:20 7:50 8:00 8:20 8:40 8:50 9:10 9:20 9:50 10:10 10:20 11:10 11:20 12:10 12:20 13:10 13:20 13:45 14:20 14:50 15:10 15:20 15:50 16:20 16:30 17:18 17:20 18:20 18:40 19:00 19:28 19:50 20:10 20:20 21:00
ชินจูกุ (ถึงจุดหมาย) 8:13 8:43 9:13 9:38 9:12 9:26 10:08 10:38 11:08 10:31 11:38 11:17 12:08 11:45 12:38 13:08 12:33 13:38 13:42 14:38 14:41 15:38 15:41 16:38 16:24 17:38 17:26 18:04 18:38 18:36 19:38 19:06 20:08 20:38 21:38 21:06 22:18 22:07 23:08 22:45 23:38 0:18

สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ  

สถานีมัตสึโมโตะ / สถานีขนส่งมัตสึโมโตะ  


  • Banner