วิธีเดินทางไปเมน สเตเดี่ยม

วิธีเดินทางไปโอลิมปิก สเตเดียม (สนามกีฬาแห่งชาติโอลิมปิกใหม่)

กีฬา : พิธีเปิดการแข่งขัน / พิธีปิดการแข่งขัน / กรีฑา / ฟุตบอล

เดินประมาณ 1 นาที จาก สถานีสนามกีฬานานาชาติ (สนามกีฬานานาชาติ )
เดินประมาณ 5 นาที จาก "สถานีเซ็นดากะยะ" "สถานีชินาโนะมาจิ"


จากสถานีโตเกียว - สถานีชินาโนะมาจิ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 15 นาที
ค่าโดยสาร : 170 เยน
เปลี่ยนสาย : 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 5 นาที

 • สถานีโตเกียว

  JR รถด่วนสายชูโอ ไปทาง ทาคาโอะ : 3 สถานี

 • สถานีโยทสึยะ

  JR สายโซบุ ไปทาง มิตากะ : 1 สถานี

 • สถานีชินาโนะมาจิ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 5 นาที

จากสถานีชินจูกุ - สถานีเซ็นดากายะ

ระยะเวลา(เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 4 นาที
ค่าโดยสาร : 140 เยน
เปลี่ยนสาย : 0 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 5 นาที

 • สถานีชินจูกุ

  JR สายโซบุ ไปทาง สึดานุมะ หรือ ชิบะ : 2 สถานี

 • สถานีเซ็นดากะยะ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 5 นาที

จากสถานีชินจูกุ - สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ

ระยะเวลา(เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 4 นาที
ค่าโดยสาร : 180 เยน
เปลี่ยนสาย : 0 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 1 นาที

 • สถานีชินจูกุ

  สายโทเอ โอะเอโดะ ไปทาง รปปงหงิ / ไดมง : 2 สถานี

 • สนามกีฬานานาชาติ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 1 นาที

จากสถานีรปปงหงิ - สถานีสนามกีฬานานาชาติ

ระยะเวลา(เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 4 นาที
ค่าโดยสาร : 180 เยน
เปลี่ยนสาย : 0 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 1 นาที

 • สถานีรปปงหงิ

  สายโทเอ โอะเอโดะ ไปทาง โทโจมาเอะ / ฮิคาริกะโอกะ : 2 สถานี

 • สนามกีฬานานาชาติ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 1 นาที

จากสถานีอุเอโนะ - สถานีชินาโนะมาจิ

ระยะเวลา(เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 16 นาที
ค่าโดยสาร : 170 เยน
เปลี่ยนสาย : 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 5 นาที

 • สถานีอุเอโนะ

  JR สายเคฮินโทโฮคุ / รถด่วนสายเนกิชิ ไปทาง โอฟุนะ : 2 สถานี
  JR สายยามาโนะเทะ ไปทาง โตเกียว / ชินากาวะ : 1 สถานี

 • สถานีอากิฮาบาระ

  JR สายโซบุ ไปทาง มิตากะ : 6 สถานี

 • สถานีชินาโนะมาจิ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 5 นาที

เวลาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง


วิธีเดินทางไปโตเกียว เมโทรโพลิตัน ยิมเนเซียม

กีฬา : ปิงปอง

เดินจากสถานีสนามกีฬานานาชาติ ประมาณ 1 นาที
เดินจากสถานีเซ็นดากายะ ประมาณ 1 นาที


จากสถานีโตเกียว - สถานีเซ็นดากายะ

ระยะเวลา(เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 12 นาที
ค่าโดยสาร : 170 เยน
เปลี่ยนสาย : 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 1 นาที

 • สถานีโตเกียว

  JR รถด่วนสายชูโอ ไปทาง ทาคาโอะ : 3 สถานี

 • สถานีโยทสึยะ

  JR สายโซบุ ไปทาง มิตากะ : 2 สถานี

 • สถานีเซ็นดากะยะ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 1 นาที

จากสถานีชินจูกุ – สถานีเซ็นดากายะ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 4 นาที
ค่าโดยสาร : 140 เยน
เปลี่ยนสาย : 0 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 1 นาที

 • สถานีชินจูกุ

  JR สายโซบุ ไปทาง สึดานุมะ หรือ ชิบะ : 2 สถานี

 • สถานีเซ็นดากะยะ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 1 นาที

จากสถานีชินจูกุ - สถานีสนามกีฬานานาชาติ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 4 นาที
ค่าโดยสาร : 180 เยน
เปลี่ยนสาย : 0 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 1 นาที

 • สถานีชินจูกุ

  สายโทเอ โอะเอโดะ ไปทาง รปปงหงิ / ไดมง : 2 สถานี

 • สนามกีฬานานาชาติ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 1 นาที

จากสถานีรปปงหงิ - สถานีสนามกีฬานานาชาติ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 4 นาที
ค่าโดยสาร : 180 เยน
เปลี่ยนสาย : 0 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 1 นาที

 • สถานีรปปงหงิ

  สายโทเอ โอะเอโดะ ไปทาง โทโจมาเอะ / ฮิคาริกะโอกะ : 2 สถานี

 • สนามกีฬานานาชาติ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 1 นาที

จากสถานีอุเอโนะ – สถานีเซ็นดากายะ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 17 นาที
ค่าโดยสาร : 170 เยน
เปลี่ยนสาย : 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 5 นาที

 • สถานีอุเอโนะ

  JR สายเคฮินโทโฮคุ / รถด่วนสายเนกิชิ ไปทาง โอฟุนะ : 2 สถานี
  JR สายยามาโนะเทะ ไปทาง โตเกียว / ชินากาวะ : 1 สถานี

 • สถานีอากิฮาบาระ

  JR สายโซบุ ไปทาง มิตากะ : 7 สถานี

 • สถานีเซ็นดากะยะ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 1 นาที

เวลาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง


วิธีเดินทางไปสนามกีฬาแห่งชาติโยโยกิ

กีฬา : แฮนด์บอล

เดินจากสถานีฮาราจูกุ ประมาณ 5 นาที
เดินจากสถานีชิบูยะ ประมาณ 15 นาที


จากสถานีโตเกียว - สถานีฮาราจูกุ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 20 นาที
ค่าโดยสาร : 200 เยน
เปลี่ยนสาย : 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 5 นาที

 • สถานีโตเกียว

  JR รถด่วนสายชูโอ ไปทาง ทาคาโอะ : 4 สถานี

 • สถานีชินจูกุ

  JR สายยามาโนะเทะ ไปทาง ชิบูยะ / ชินากาวะ / ชินากาวะ: 2 สถานี

 • สถานีฮาราจูกุ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 5 นาที

จากสถานีชินจูกุ - สถานีฮาราจูกุ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 4 นาที
ค่าโดยสาร: 140 เยน
เปลี่ยนสาย: 0 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 5 นาที

 • สถานีชินจูกุ

  JR สายยามาโนะเทะ ไปทาง ชิบูยะ / ชินากาวะ / ชินากาวะ: 2 สถานี

 • สถานีฮาราจูกุ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 5 นาที

จากสถานีรปปงหงิ - สถานีฮาราจูกุ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 15 นาที
ค่าโดยสาร: 320 เยน
เปลี่ยนสาย: 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 5 นาที

 • สถานีรปปงหงิ

  สายโทเอ โอะเอโดะ ไปทาง โทโจมาเอะ / ฮิคาริกะโอกะ : 3 สถานี

 • สถานีโยโยกิ

  JR สายยามาโนะเทะ ไปทาง ชิบูยะ / ชินากาวะ : 1 สถานี

 • สถานีฮาราจูกุ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 5 นาที

จากสถานีอุเอโนะ - สถานีฮาราจูกุ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 30 นาที
ค่าโดยสาร : 200 เยน
เปลี่ยนสาย : 0 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 5 นาที

 • สถานีอุเอโนะ

  JR สายยามาโนะเทะ ไปทาง อิเคะบุคุโระ / ชินจูกุ : 14 สถานี

 • สถานีฮาราจูกุ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 5 นาที

เวลาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง


วิธีการเดินทางไปนิปปง บุโดกัง

กีฬา : ยูโด / คาราเต้

เดินจากสถานีคุดันชิตะ ประมาณ 5 นาที


จากสถานีโตเกียว – สถานีคุดันชิตะ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 9 นาที
ค่าโดยสาร : 170 เยน
เปลี่ยนสาย : 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 5 นาที

 • สถานีโตเกียว

  โตเกียวเมโทร สายมารุโนะอุจิ ไปทาง อิเคะบุคุโระ : 1 สถานี

 • สถานีโอเทะมาจิ

  โตเกียวเมโทร สายโทไซ ไปทาง นากาโนะ หรือ มิตากะ : 2 สถานี
  โตเกียวเมโทร สายฮันโซมง ไปทาง ชูโอ-รินกัง : 2 สถานี

 • สถานีคุดันชิตะ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 5 นาที

จากสถานีชินจูกุ - สถานีคุดันชิตะ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 8 นาที
ค่าโดยสาร : 220 เยน
เปลี่ยนสาย : 0 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 5 นาที

 • สถานีชินจูกุ

  สายโทเอ ชินจูกุ ไปทาง โมโตะ-ยาวาตะ : 4 สถานี

 • สถานีคุดันชิตะ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 5 นาที

จากสถานีรปปงหงิ - สถานีคุดันชิตะ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 15 นาที
ค่าโดยสาร : 280 เยน
เปลี่ยนสาย : 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 5 นาที

 • สถานีรปปงหงิ

  สายโทเอ โอะเอโดะ ไปทาง โทโจมาเอะ / ฮิคาริกะโอกะ : 1 สถานี

 • สถานีอาโอยามะ-อิจโจเมะ

  โตเกียวเมโทร สายฮันโซมง ไปทาง โอชิอาเกะ : 3 สถานี

 • สถานีคุดันชิตะ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 5 นาที

จากสถานีอุเอโนะ - สถานีคุดันชิตะ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 19 นาที
ค่าโดยสาร : 170 เยน
เปลี่ยนสาย : 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 5 นาที

 • สถานีอุเอโนะ

  โตเกียวเมโทร สายกินซ่า ไปทาง ชิบูยะ: 5 สถานี

 • สถานีนิฮงบาชิ

  โตเกียวเมโทร สายโทไซ ไปทาง นากาโนะ หรือ มิตากะ : 3 สถานี

 • สถานีคุดันชิตะ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 5 นาที

เวลาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง


วิธีเดินทางไปพื้นที่อะริอะเกะ (อะริอะเกะ อารีน่า / อะริอะเกะ ยิมนาสติก เซ็นเตอร์ / อะริอะเกะ เทนนิส พาร์ค เป็นต้น)

กีฬา - อะริอะเกะ อารีน่า : วอลเลย์บอล / อะริอะเกะ ยิมนาสติก เซ็นเตอร์ : ยิมนาสติก / อะริอะเกะ เทนนิส พาร์ค : เทนนิส

อะริอะเกะ อารีน่า : เดินประมาณ 8 นาที สถานีอะริอะเกะ เทนนิส โนะ โมริ
อะริอะเกะ ยิมนาสติก เซ็นเตอร์ : เดินประมาณ 1 นาที สถานีอะริอะเกะ เทนนิส โนะ โมริ
อะริอะเกะ เทนนิส พาร์ค : เดินจากสถานีอะริอะเกะ เทนนิส โนะ โมริ ประมาณ 10 นาที / เดินจากสายริงไก สถานีโคคุไซ-เท็นจิโจ ประมาณ 5 นาที / เดินจากสายยูริคาโมเมะ สถานีอะริอะเกะ ประมาณ 8 นาที


จากสถานีโตเกียว สถานีอะริอะเกะ เทนนิส โนะ โมริ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 35 นาที
ค่าโดยสาร : 530 เยน
เปลี่ยนสาย : 1 ครั้ง

 • สถานีโตเกียว

  สายอุเอโนะ- โตเกียว ไปทาง สถานีชินากาวะ : 1 สถานี

 • สถานีชิมบาชิ

  สายยูริคาโมเมะ ไปทาง โทโยสุ : 12 สถานี

 • สถานีอะริอะเกะ เทนนิส โนะ โมริ

จากสถานีชินจูกุ ไป สถานีอะริอะเกะ เทนนิส โนะ โมริ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 40 นาที
ค่าโดยสาร : 700 เยน
เปลี่ยนสาย : 1 ครั้ง

 • สถานีชินจูกุ

  JR สายไซเคียว ไปทาง ชินกิบะ : 8 สถานี

 • สถานีโคคุไซ-เท็นจิโจ

  เดินประมาณ 5 นาที

 • สถานีอะริอะเกะ

  สายยูริคาโมเมะ ไปทาง โทโยสุ : 1 สถานี

 • สถานีอะริอะเกะ เทนนิส โนะ โมริ

จากสถานีรปปงหงิ ไป สถานีอะริอะเกะ เทนนิส โนะ โมริ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 40 นาที
ค่าโดยสาร : 390 เยน
เปลี่ยนสาย : 2 ครั้ง

 • สถานีรปปงหงิ

  โตเกียวเมโทร สายฮิบิยะ : 3 สถานี

 • สถานีฮิบิยะ

  เดินประมาณ 5 นาที

 • สถานียูระคุโจ

  โตเกียวเมโทร สายยูระคุโจ ไปทาง ชินกิบะ : 4 สถานี

 • สถานีโทโยสุ

  สายยูริคาโมเมะ ไปทาง ชิมบาชิ : 3 สถานี

 • สถานีอะริอะเกะ เทนนิส โนะ โมริ

จากสถานีอุเอโนะ - สถานีอะริอะเกะ เทนนิส โนะ โมริ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 40 นาที
ค่าโดยสาร : 550 เยน
เปลี่ยนสาย : 1 ครั้ง

 • สถานีอุเอโนะ

  สายอุเอโนะ - โตเกียว ไปทาง สถานีชินากาวะ : 2 สถานี

 • สถานีชิมบาชิ

  สายยูริคาโมเมะ ไปทาง โทโยสุ: 12 สถานี

 • สถานีอะริอะเกะ เทนนิส โนะ โมริ

เวลาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง.


วิธีเดินทางไปโอไดบะ มารีน พาร์ค

กีฬา : กีฬาทางน้ำ / ไตรกีฬา

เดินจากสถานีไดบะ ประมาณ 3 นาที
เดินจากสถานีโอไดบะ ไคฮิน โคเอ็น ประมาณ 3 นาที
เดินจากสถานีโตเกียวเทเลพอร์ต ประมาณ 7 นาที


จากสถานีโตเกียว - สถานีโอไดบะ ไคฮิน โคเอ็น

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 15 นาที
ค่าโดยสาร: 470 เยน
เปลี่ยนสาย: 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 3 นาที

 • สถานีโตเกียว

  JR สายโทไกโด ไปทาง อาตามิ : 1 สถานี
  JR สายยามาโนะเทะ ไปทาง ชินากาวะ / ชิบูยะ : 2 สถานี

 • สถานีชิมบาชิ

  สายยูริคาโมเมะ ไปทาง โทโยสุ : 5 สถานี

 • สถานีโอไดบะไคฮินโคเอ็น

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 3 นาที

จากสถานีชินจูกุ - สถานีโตเกียวเทเลพอร์ต

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 24 นาที
ค่าโดยสาร: 510 เยน
เปลี่ยนสาย: 0 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 7 นาที

 • สถานีชินจูกุ

  JR รถด่วนสายไซเคียว ไปทาง ชินกิบะ : 7 สถานี

 • สถานีโตเกียวเทเลพอร์ต

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 7 นาที

จากสถานีรปปงหงิ - สถานีโอไดบะ ไคฮิน โคเอ็น

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 20 นาที
ค่าโดยสาร: 550 เยน
เปลี่ยนสาย: 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 3 นาที

 • สถานีรปปงหงิ

  สายโทเอ โอะเอโดะ ไปทาง ไดมง / เรียวโกคุ : 4 สถานี

 • สถานีชิโอโดเมะ

  สายยูริคาโมเมะ ไปทาง โทโยสุ: 4 สถานี

 • สถานีโอไดบะไคฮินโคเอ็น

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 3 นาที

จากสถานีอุเอโนะ - สถานีโอไดบะ ไคฮิน โคเอ็น

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 30 นาที
ค่าโดยสาร : 490 เยน
เปลี่ยนสาย : 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 3 นาที

 • สถานีอุเอโนะ

  JR สายอุเอโนะโตเกียว ไปทาง อาตามิ: 2 สถานี

 • สถานีชิมบาชิ

  สายยูริคาโมเมะ ไปทาง โทโยสุ: 5 stops

 • สถานีโอไดบะไคฮินโคเอ็น

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 3 นาที

เวลาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง


วิธีเดินทางไป Sea forest cross- country course

กีฬา : ขี่ม้า

หลังจากถึงแล้วให้ต่อรถ Shuttle bus (ในช่วงเวลาการแข่งขัน) จากสถานีชินกิบะ


จากสถานีโตเกียว - สถานีชินกิบะ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 10 นาที
ค่าโดยสาร: 170 เยน
เปลี่ยนสาย: 0 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 5 นาที

 • สถานีโตเกียว

  JR สายเคโย ไปทาง ไคฮินมาคุฮาริ : 4 สถานี

 • สถานีชินกิบะ

  หลังจากถึงแล้วให้ต่อรถ Shuttle bus (ในช่วงเวลาการแข่งขัน)

จากสถานีชินจูกุ ไป สถานีชินกิบะ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 25 นาที
ค่าโดยสาร: 310 เยน
เปลี่ยนสาย: 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : หลังจากถึงแล้วให้ต่อรถ Shuttle bus (ในช่วงเวลาการแข่งขัน)

 • สถานีชินจูกุ

  สายโทเอ ชินจูกุ ไปทาง โมโตยาวาตะ : 3 สถานี

 • สถานีอิจิกายะ

  โตเกียวเมโทร สายยูระคุโจ ไปทาง ชินกิบะ : 10 สถานี

 • สถานีชินกิบะ

  หลังจากถึงแล้วให้ต่อรถ Shuttle bus (ในช่วงเวลาการแข่งขัน)

จากสถานีรปปงหงิ - สถานีชินกิบะ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 20 นาที
ค่าโดยสาร: 200 เยน
เปลี่ยนสาย: 2 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา: หลังจากถึงแล้วให้ต่อรถ Shuttle bus (ในช่วงเวลาการแข่งขัน)

 • สถานีรปปงหงิ

  โตเกียวเมโทร สายฮิบิยะ ไปทาง โทบุโดบุตสึโคเอ็น : 3 สถานี

 • สถานีฮิบิยะ

  เดินในสถานี : ประมาณ 5 นาที

 • สถานียูระคุโจ

  โตเกียวเมโทร สายยูระคุโจ ไปทาง ชินกิบะ: 6 สถานี

 • สถานีชินกิบะ

  หลังจากถึงแล้วให้ต่อรถ Shuttle bus (ในช่วงเวลาการแข่งขัน)

จากสถานีอุเอโนะ - สถานีชินกิบะ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 15 นาที
ค่าโดยสาร: 220 เยน
เปลี่ยนสาย: 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : หลังจากถึงแล้วให้ต่อรถ Shuttle bus (ในช่วงเวลาการแข่งขัน)

 • สถานีอุเอโนะ

  JR สายยามาโนะเทะ ไปทาง โตเกียว / ชินากาวะ : 4 สถานี
  JR สายอุเอโนะโตเกียว ไปทาง อาตามิ : 1 สถานี

 • สถานีโตเกียว

  JR สายมุซาชิโนะ ไปทาง ฟุชู-ฮมมาจิ : 4 สถานี

 • สถานีชินกิบะ

  หลังจากถึงแล้วให้ต่อรถ Shuttle bus (ในช่วงเวลาการแข่งขัน)

เวลาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง


วิธีเดินทางไปศูนย์กีฬาทางน้ำ (Tokyo aquaics centre)

กีฬา : กีฬาทางน้ำ

เดินจากสถานีทัตสึมิ ประมาณ 10 นาที
เดินจากสถานีชินกิบะ ประมาณ 20 นาที


จากสถานีโตเกียว - สถานีทัตสึมิ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 18 นาที
ค่าโดยสาร: 340 เยน
เปลี่ยนสาย: 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 10 นาที

 • สถานีโตเกียว

  JR รถด่วนสายเคโย ไปทาง คาซึสะ - อิจิโนะมิยะ : 2 สถานี

 • สถานีชินกิบะ

  โตเกียวเมโทร สายยูระคุโจ ไปทาง วาโคชิ : 1 สถานี

 • สถานีทัตสึมิ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 10 นาที

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 12 นาที
ค่าโดยสาร: 310 เยน
เปลี่ยนสาย: 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 20 นาที

 • สถานีโตเกียว

  JR ยามาโนะเทะ ไปทาง ชินากาวะ / ชิบูยะ : 1 สถานี

 • สถานียูระคุโจ

  โตเกียวเมโทร สายยูระคุโจ ไปทาง ชินกิบะ : 5 สถานี

 • สถานีชินกิบะ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 20 นาที

จากสถานีชินจูกุ ไป สถานีทัตสึมิ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 22 นาที
ค่าโดยสาร: 310 เยน
เปลี่ยนสาย: 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 10 นาที

 • สถานีชินจูกุ

  สายโทเอ ชินจูกุ ไปทาง โมโตยาวาตะ : 3 สถานี

 • สถานีอิจิกายะ

  โตเกียวเมโทร สายยูระคุโจ ไปทาง ชินกิบะ : 9 สถานี

 • สถานีทัตสึมิ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 10 นาที

จากสถานีรปปงหงิ ไป สถานีทัตสึมิ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 17 นาที
ค่าโดยสาร: 200 เยน
เปลี่ยนสาย: 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 10 นาที

 • สถานีรปปงหงิ

  โตเกียวเมโทร สายฮิบิยะ ไปทาง โทบุโดบุตสึโคเอ็น : 3 สถานี

 • สถานีฮิบิยะ

  เดินในสถานี : ประมาณ 5 นาที

 • สถานียูระคุโจ

  โตเกียวเมโทร สายยูระคุโจ ไปทาง ชินกิบะ : 6 สถานี

 • สถานีทัตสึมิ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 10 นาที

จากสถานีอุเอโนะ ไป สถานีทัตสึมิ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 18 นาที
ค่าโดยสาร: 200 เยน
เปลี่ยนสาย: 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 10 นาที

 • สถานีอุเอโนะ

  โตเกียวเมโทร สายฮิบิยะ ไปทาง โทบุโดบุตสึโคเอ็น : 7 สถานี

 • สถานีสึกิจิ

  เดินในสถานี : ประมาณ 5 นาที

 • สถานีชินโทมิโจ

  โตเกียวเมโทร สายยูระคุโจ ไปทาง ชินกิบะ : 3 สถานี

 • สถานีทัตสึมิ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 10 นาที

เวลาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง


วิธีเดินทางไปมาคุฮาริ เมสเซะ ฮอลล์

กีฬา : ฟันดาบ / เทควันโด / มวยปล้ำ

เดินจากสถานีไคฮินมาคุฮาริ ประมาณ 5 นาที


จากสถานีโตเกียวไปสถานีไคฮินมาคุฮาริ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 36 นาที
ค่าโดยสาร: 570 เยน
เปลี่ยนสาย: 0 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 5 นาที

 • สถานีโตเกียว

  JR สายเคโย ไปทาง ไคฮินมะคุฮาระ:12 สถานี (6 สถานีหากเป็นรถด่วน)

 • สถานีไคฮินมะคุฮาระ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 5 นาที

จากสถานีชินจูกุ ไป สถานีไคฮินมาคุฮาริ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 43 นาที
ค่าโดยสาร: 650 เยน
เปลี่ยนสาย: 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 5 นาที

 • สถานีชินจูกุ

  JR รถด่วนสายชูโอ ไปทาง โตเกียว : 4 สถานี (รถด่วน)

 • สถานีโตเกียว

  JR รถด่วนสายเคโย ไปทาง โซกะ : 12 สถานี (หากเป็นรถด่วน 6 สถานี)

 • สถานีไคฮินมะคุฮาระ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 5 นาที

จากสถานีรปปงหงิ ไป สถานีไคฮินมาคุฮาริ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 43 นาที
ค่าโดยสาร: 740 เยน
เปลี่ยนสาย: 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 5 นาที

 • สถานีรปปงหงิ

  โตเกียวเมโทร สายฮิบิยะ ไปทาง คิตะเซ็นจู : 7 สถานี

 • สถานีฮัตโจโบริ

  JJR รถด่วนสายเคโย ไปทาง โซกะ : 5 สถานี (รถด่วน)

 • สถานีไคฮินมะคุฮาระ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 5 นาที

จากอุเอโนะ ไป สถานีไคฮินมาคุฮาริ

ระยะเวลา (เฉพาะระยะเวลาที่โดยสาร) : ประมาณ 43 นาที (รถด่วน)
ค่าโดยสาร: 570 เยน
เปลี่ยนสาย: 1 ครั้ง
ระยะเวลาจากสถานีไปสนามกีฬา : ประมาณ 5 นาที

 • สถานีอุเอโนะ

  JR สายอุเอโนะ-โตเกียว ไปทาง โอดาวาระ : 1 สถานี

 • สถานีโตเกียว

  JR สายเคโย ไปทาง ไคฮินมาคุฮาริ : 12 สถานี (หากเป็นรถด่วน 6 สถานี)

 • สถานีไคฮินมะคุฮาระ

  เดินไปสเตเดียม ประมาณ 5 นาที

เวลาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง