การเดินทางไปโอคุฮิดะ

เดินทางโดยรถบัสด่วน


จากโตเกียว


 • ชินจุกุ

  รถบัสด่วน (ชินจูกุ) ประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที

 • ฮิรายุออนเซ็น


จากนาโกยะ


 • นาโกยะ

  รถบัสด่วน (นาโกยะไลน์) ประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที

 • นัมบะ OCAT

  รถประจำทางท้องถิ่น (สายชินโฮตากะ)
  ประมาณ 1 ชั่วโมง

 • ฮิรายุออนเซ็น


จากโอซาก้า


 • นัมบะ OCAT

  รถบัสด่วน (สายเกียวโต / โอซาก้า) ประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที

 • สถานีทากายามะ

  รถประจำทางท้องถิ่น (สายชินโฮตากะ)
  ประมาณ 1 ชั่วโมง

 • ฮิรายุออนเซ็น

 คลิกเพื่อจองตั๋วรถบัส 

เวลาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง


การเดินทางโดยรถไฟ


จากโตเกียว


 • สถานีโตเกียว

  โฮะคุริคุชินกังเซ็น
  ประมาณ 2 ชั่วโมง 8 นาที

 • สถานีโทยามะ

  รถบัสด่วน (สายโทยามะ) ประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที

 • ฮิรายุออนเซ็น


จากโอซาก้า


 • สถานีนาโกยะ

  สายทากายามะประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที

 • สถานีทากายามะ

  รถประจำทางท้องถิ่นประมาณ 1 ชั่วโมง

 • ฮิรายุออนเซ็น


จากโอซาก้า


 • สถานีชินโอซาก้า

  โตไกโดชินกังเซ็นประมาณ 52 นาที

 • สถานีนาโกยะ

  JR สายทากายามะ
  ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที

 • สถานีทากายามะ

  รถประจำทางท้องถิ่นประมาณ 1 ชั่วโมง

 • ฮิรายุออนเซ็น

เวลาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง