ทริป 2 วัน โดยรถบัสด่วนเพื่อไปยังรีสอร์ทออนเซ็นที่เงียบสงบและเพลิดเพลินกับการเดินป่าที่คามิโคจิ

 • อาหารท้องถิ่น
 • ปีนเขา / เดินป่า
 • ออนเซ็น
 • สวนสาธารณะ / สวน
 • วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม

(ออกเดินทาง) ชินจูกุ ฮิรายุออนเซ็น (พักที่ ฟุกุจิออนเซ็น) คามิโคจิ (กลับ) ชินจูกุ
ราคารวมของทัวร์ (โดยประมาณ) :
เริ่มต้น 37,000 เยน / ราคาสำหรับ 1 ท่าน (ค่าตั๋วรถบัสด่วนไป-กลับ + ค่าห้องพัก + ค่าธรรมเนียม)
เริ่มต้น 65,000 เยน / ราคาสำหรับ 2 ท่าน (ค่าตั๋วรถบัสด่วนไป-กลับ + ค่าห้องพัก + ค่าธรรมเนียม)

รายละเอียดทัวร์

เป็นการเดินทางเพื่อไปสัมผัสกับการแช่ออนเซ็นแบบญี่ปุ่นที่รีสอร์ทออนเซ็นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เงียบสงบและเพลิดเพลินกับการเดินป่าในคามิโคจิ ที่ล้อมรอบไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขา


 • คืนแรก
  8:15 ออกเดินทางจากสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (รถบัสด่วน) → 12:45 เดินทางถึงสถานีขนส่งฮิรายุออนเซ็น → ทานอาหารเที่ยงที่สถานีขนส่งฮิรายุออนเซ็น → 14:40 นั่งรถบัสท้องถิ่น (โนฮิบัส) จากฮิรายุออนเซ็น *ไม่จำเป็นต้องจอง → 14:50 เดินทางถึงฟุกุจิออนเซ็น และ พักค้าง 1 คืน

 • คืนที่ 2
  9:16 นั่งรถบัสท้องถิ่น (โนฮิบัส) จากฟุกุจิ ออนเซ็น ไป ฮิรายุออนเซ็น *ไม่จำเป็นต้องจอง → 9:28 เดินทางถึงฮิรายุออนเซ็น → 10:00 นั่งรถบัสท้องถิ่น (โนฮิบัส) จากฮิรายุออนเซ็น ไป คามิโคจิ *ไม่จำเป็นต้องจอง → 10:25 เดินทางถึงคามิโคจิ (เดินป่า) → 16:15 ออกจากคามิโคจิ → 21:02 เดินทางถึงสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ