ทริป 2 วัน โดยรถบัสด่วนเพื่อพักผ่อนในรีสอร์ทออนเซ็นที่เงียบสงบของญี่ปุ่น (ฟุกุจิ ออนเซ็น)

 • อาหารท้องถิ่น
 • ปีนเขา / เดินป่า
 • ออนเซ็น
 • สวนสาธารณะ / สวน
 • วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม

(ออกเดินทาง) ชินจูกุ ฮิรายุออนเซ็น (พักที่ ฟุกุจิออนเซ็น) (กลับ) ชินจูกุ
ราคารวมของทัวร์ (โดยประมาณ) :
เริ่มต้น 37,000 เยน / ราคาสำหรับ 1 ท่าน (ค่าตั๋วรถบัสด่วนไป-กลับ + ค่าห้องพัก + ค่าธรรมเนียม)
เริ่มต้น 65,000 เยน / ราคาสำหรับ 2 ท่าน (ค่าตั๋วรถบัสด่วนไป-กลับ + ค่าห้องพัก + ค่าธรรมเนียม)

Tรายละเอียดทัวร์

เป็นการเดินทางไปพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายยังรีสอร์ทออนเซ็นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เงียบสงบ นอกจากหลีกหนีจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันแล้วคุณยังสามารถใช้เวลาพักผ่อนที่โรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นที่มีออนเซ็นอันเก่าแก่ในประวัติศาสตร์อีกด้วย


 • คืนแรก
  8:15 เดินทางออกจากสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (รถบัสด่วน) → 12:45 เดินทางถึงสถานีขนส่งฮิรายุออนเซ็น → ทานอาหารเที่ยงที่สถานีขนส่งฮิรายุออนเซ็น → 14:40 นั่งรถบัสท้องถิ่น (โนฮิบัส) จากฮิรายุออนเซ็น *ไม่จำเป็นต้องจอง → 14:50 เดินทางถึงฟุกุจิออนเซ็น และ พักค้าง 1 คืน

 • คืนที่ 2
  10:16 นั่งรถบัสท้องถิ่น (โนฮิบัส) จากฟุกุจิ ออนเซ็น ไป ฮิรายุออนเซ็น *ไม่จำเป็นต้องจอง → 10:28 เดินทางถึงฮิรายุออนเซ็น → เพลิดเพลินกับการแช่ออนเซ็นและรับประทานอาหารเที่ยงที่ ฮิรายุ โนะ โมริ → 14:30 (หรือ 16:00) เดินทางออกจากสถานีขนส่งฮิรายุออนเซ็น → 19:00 (หรือ 20:30) เดินทางถึงสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ