ทริป 2 วันโดยรถบัสด่วนเพื่อเที่ยวชมเมืองคารุอิซาว่า และช้อปปิ้งที่คารุอิซาว่า เอาท์เล็ท มอลล์

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ปีนเขา / เดินป่า
 • ศาลเจ้า / วัด
 • ภูเขา
 • สวนสาธารณะ / สวน

(ออกเดินทาง) ชิบูย่า คารุอิซาว่า (1 คืน) (กลับ) ชิบูย่า
ราคารวมของทัวร์ (โดยประมาณ) : เริ่มต้น 9,900 เยน / ราคาต่อ 1 ท่าน (ค่ารถบัสด่วนพิเศษไป-กลับ + ค่าห้องพัก + ค่าธรรมเนียม)

รายละเอียดทัวร์

240 ร้านค้าภายในช้อปปิ้งมอลล์ (Karuizawa Prince Shopping Plaza) และเพลิดเพลินกับการเดินป่าชมธรรมชาติ


 • วันแรก
  8:20 เดินทางออกจากสถานีรถบัสด่วนชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ ชั้น 5 (รถบัสด่วน) → 11:15 เดินทางถึงสถานีคารุอิซาว่า → พักที่คารุอิซาว่า

 • วันที่ 2
  เที่ยวตามอัธยาศัยในคารุอิซาว่า → 18:30 ออกเดินทางจากสถานีคารุอิซาว่า (รถบัสด่วน) → 21:25 เดินทางถึงสถานีรถบัสด่วนชิบูย่า มาร์ค ซิตี้ ชั้น 5

การเดินจากชิบูย่า (โตเกียว) ไปคุซัทสึ / คารุอิซาว่า   
  

เส้นทางไปยังสถานีรถบัสด่วนชิบูย่า (โตเกียว)

รอบ ๆ คารุอิซาว่า ข้อมูล

Photo

คารุอิซาว่า ปริ๊นซ์ ช็อปปิ้ง พลาซ่า

ระยะเวลาประมาณ : 3 ชั่วโมง

Photo

น้ำตก-ชิไรโตะ

ระยะเวลาประมาณ : 1 ชั่วโมง

 • Banner
 • Banner