ทริป 2 วันโดยรถบัสด่วนไปยังเมืองเก่าทากายามะและหมู่บ้านชิรากาวะ

  • สวนสาธารณะ / สวน
  • วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม

(ออกเดินทาง) ชินจูกุ ทากายามะ (1 คืน ) (กลับ) ชินจูกุ
ราคารวมของทัวร์ (โดยประมาณ) : เริ่มต้น 19,000 เยน / ราคาสำหรับ 1 ท่าน (ค่ารถบัสด่วนพิเศษไป-กลับ + ค่าห้องพัก + ค่าธรรมเนียม)

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์ที่เดินทางไปยังเมืองฮิดะ ทากายามะที่เรียกได้ว่าเป็นเกียวโตขนาดย่อม ๆ และชิรากาวะโกะเมืองแห่งหมู่บ้านมรดกโลก (Shirakawago Village)


  • วันแรก
    8:15 เดินทางออกจากสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ (รถบัสด่วน) → 13:45 เดินทางถึงทากายามะ โนฮิ บัส เซ็นเตอร์ → พักที่ทากายามะ

  • วันที่ 2
    8:50 เดินทางออกจากทากายามะ โนฮิ บัส เซ็นเตอร์ (ไปหมู่บ้านชิรากาวะโกะ) ตารางเดินรถ9:40 เดินทางถึงหมู่บ้านชิรากาวะโกะ → 12:05 ออกเดินทางจากหมู่บ้านชิรากาวะโกะ *จำเป็นต้องจอง จองตั๋วรถบัส12:55 เดินทางถึงทากายามะ โนฮิ บัส เซ็นเตอร์ เที่ยวตามอัธยาศัยในทากายามะ → 17:00 เดินทางออกจากทากายามะ โนฮิ บัส เซ็นเตอร์ (รถบัสด่วน) → 22:30 เดินทางถึงสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ

ข้อมูลรอบ ๆ ทากายามะ

Photo

เมืองเก่าทากายามะ

ระยะเวลาประมาณ : 1 ชั่วโมง

Photo

ทากายามะ จินยะ (นากา-บาชิ))

ระยะเวลาประมาณ : 1 ชั่วโมง

Photo

หมู่บ้านชิรากาวะ

ระยะเวลาประมาณ : 2 ชั่วโมง