การเดินทางไปพื้นที่ฮาคุบะ

1. ชินจูกุ / โตเกียว ⇔ ฮาคุบะ

จากโตเกียวไปฮาคุบะมีวิธีเดินทางมากมาย

รถบัสด่วน (แนะนำ)

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนขบวนรถและเคลื่อนย้ายสัมภาระไป - มา เป็นวิธีเดินทางที่ถูกที่สุด

รถบัสเที่ยวกลางวัน : รถออกจากสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ

ระยะเวลา : ประมาณ 5 ชั่วโมง 10 นาที
ค่าโดยสาร (เที่ยวเดียว) : ผู้ใหญ่ 5,200 เยน เด็ก 2,600 เยน
จันทร์ - พฤหัสบดี : เฉลี่ย 4 เที่ยวต่อวัน
ศุกร์ - อาทิตย์ : เฉลี่ย 6 – 7 เที่ยวต่อวัน


รถบัสเที่ยวกลางคืน : ออกเดินทางจากสถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ

ระยะเวลา : ประมาณ 7 ชั่วโมง 10 นาที
ค่าโดยสาร (เที่ยวเดียว) : ผู้ใหญ่ 6,000 เยน เด็ก 3,300 เยน

See Blog!

จองตั๋ว  

สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจูกุ


รถไฟ + รถประจำทาง : ออกจากสถานีโตเกียว

สถานีโตเกียว → นั่งชินกังเซ็นไปสถานีนากาโนะ
สถานีนากาโนะ → นั่งรถประจำทางท้องถิ่นไปฮาคุบะ

ระยะเวลา : ประมาณ 3 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาเปลี่ยนรถ)
ค่าโดยสาร (เที่ยวเดียว) : ประมาณ 9,800 เยน
จันทร์ - พฤหัสบดี : เฉลี่ย 4 เที่ยวต่อวัน
ศุกร์ – อาทิตย์ : เฉลี่ย 6 – 7 เที่ยวต่อวัน


2. อาคารโดยสารสนามบินฮาเนดะ ⇔ ฮาคุบะ

จากสนามบินฮาเนดะไปฮาคุบะมีวิธีเดินทางมากมาย

รถแอร์พอร์ตลีมูซีน + รถบัสด่วน

สนามบินฮาเนดะ → ชินจูกุ → ฮาคุบะ

หากท่านต้องการไปฮาคุบะจากสนามบินฮาเนดะหรือสนามบินนาริตะในกรณีที่ขึ้นรถบัสด่วนเดินทางจากชินจูกุ ท่านจะได้รับส่วนลดจากการแสดงตั๋วรถแอร์พอร์ตลีมูซีน
ราคาปกติ 6,450 เยน → ราคาหลังหักส่วนลด 5,800 เยน (ลด 650 เยน)

ระยะเวลา : ประมาณ 6 ชั่วโมง 10 นาที
สนามบินฮาเนดะ - ชินจูกุ : ประมาณ 1 ชั่วโมง
ชินจูกุ - ฮาคุบะ : ประมาณ 5 ชั่วโมง 10 นาที

รายละเอียดข้อมูล  


รถบัสด่วนวิ่งตรง

ระยะเวลา : ประมาณ 6 ชั่วโมง
ค่าโดยสาร (เที่ยวเดียว) : ผู้ใหญ่ 9,800 เยน เด็ก 7,800 เยน
1 เที่ยวต่อวัน

รายละเอียดข้อมูล  


3. อาคารโดยสารสนามบินนาริตะ ⇔ ฮาคุบะ

จากสนามบินนาริตะไปฮาคุบะมีวิธีเดินทางมากมาย

รถแอร์พอร์ตลีมูซีน + รถบัสด่วน

สนามบินนาริตะ → ชินจูกุ → ฮาคุบะ

หากท่านต้องการไปฮาคุบะจากสนามบินฮาเนดะหรือสนามบินนาริตะในกรณีที่ขึ้นรถบัสด่วนเดินทางจากชินจูกุ ท่านจะได้รับส่วนลดจากการแสดงตั๋วรถแอร์พอร์ตลีมูซีน
ราคาปกติ 8,400 เยน → ราคาหลังหักส่วนลด 7,400 เยน (ลด 1,000 เยน)

ระยะเวลา : ประมาณ 7 ชั่วโมง 10 นาที
สนามบินนาริตะ - ชินจูกุ :ประมาณ 2 ชั่วโมง
ชินจูกุ - ฮาคุบะ : 5 ชั่วโมง 10 นาที

รายละเอียดข้อมูล  


รถบัสด่วนวิ่งตรง

ออกเดินทางจาก : สนามบินนาริตะ
ระยะเวลา : ประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที
ค่าโดยสาร (เที่ยวเดียว) : ผู้ใหญ่ 9,300 เยน เด็ก 7,300 เยน
1 เที่ยวต่อวัน

รายละเอียดข้อมูล   


นากาโนะ สโนว์ Shuttle

ออกเดินทางจาก : สนามบินนาริตะ
ระยะเวลา : ประมาณ 6 ชั่วโมง
ค่าโดยสาร (เที่ยวเดียว) : เริ่มต้นที่ 9,900 เยน
4 เที่ยวต่อวัน

รายละเอียดข้อมูล